Antun Svirčević

 

Želja, potreba za drugačijim spoznajama, dovodi ga u kazalište, teatar.

Uključuje se u predstavu "Hamlet u selu Rastovci donji", gradskog kazališta Županja. Tu dobiva uloge u novim predstavama: "Požar strasti"..."Žak i Miško"..."Ja sam pacijent"

Nakon početnih rezultata, donosi odluku da rad nastavi u kazalištu Talija Županja, i nastavlja u predstavi "Ja sam pacijent 2"....u predstavi "Tamo gdje tuga spava" preuzima ulogu tehničara. U pripremi je za novu dramu kazališta Talija "Anela romkinja"