Jelena Puhek

 

Kazališni pedagog, savjetnik, kritičar, bez nje je teško zamisliti buduće aktivnosti.

U kazalištu Talija je od prvog dana.