Marko Debak

 
Glumac koji je iz ljubavi došao u kazalište, počeo sa  predstavom "Ptičice",  županjskog GAK-a, onda nastavio sa "Požarom strasti",
"Hamletom u selu Rastovci donji", "Čarugom", "Žak i Miško".
Krase ga ozbiljnost i profesionalizam u radu.
2014. godine prelazi u kazalište Talija, gdje u predstavi "Ja sam pacijent 2" radi na tehnici.